Mediejura

Dette website indeholder Oluf Jørgensens noter til 3.udgave af bogen ”Mediejura”,  der blev udgivet af forlaget Ajour januar 2014.

Noterne er knyttet til bogens afsnit fx ”3.5 Skjult mikrofon og kamera” og er opdelt i fire kategorier:

Retsregler og forarbejder
Publikationer
Uddybninger
Afgørelser. (De fleste afgørelser er offentligt tilgængelige på pressenaevnet.dk, domstol.dk, datatilsynet.dk, ombudsmanden.dk og kulturstyrelsen.dk (Radio- og tv-nævnet). Internationale domme kan findes på Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol og EU-domstolens hjemmesider. Skulle der være en afgørelse, du ikke kan finde, kan du henvende dig til bibliotekar Ketty Jensen, kj@dmjx.dk).

1 Informations- og ytringsfrihed

1.2 Grundrettigheder

1.3 Formål

1.4 Muligheder og grænser

1.6 Pejlemærker

2 Medier

2.1 Medier

2.2 Medieansvarsloven

2.3 Presseetik og genmæle

2.4 Radio og fjernsynsloven

2.5 Public service

2.6 Persondataloven

3 Adgang og optagelser

3.2 Arealer og bygninger

3.3 Møder

3.4 Kommunikation og informationssystemer

3.5 Skjult mikrofon og kamera

3.6 Selvstændige lovbrud

4 Kilder

4.2 Interview

4.3 Tavshedspligt

4.4 Ytringsfrihed

4.5 Lækager

4.6 Markedsføring

4.7 Offentlig forvaltning

4.8 Kildebeskyttelse

5 Aktindsigt

5.1 Aktindsigt – Samlede noter til kapitlet

6 Publicering

6.2 Privatliv og offentlige roller

6.3 Personbilleder

6.4 Samtykke

6.5 Injurier

6.6 Hadefulde ytringer m.v.

7 Kriminal- og retssager

7.2 Politiet

7.3 Retsmøder

7.5 Retsreportage

8 Kontrol og ansvar

8.2 Pressenævnet

8.3 Radio og tv-nævnet

8.4 Tilsyn og ombudsmænd

8.5 Domstole

8.6 Ansvarsplacering almindelige regler

8.7 Ansvarsplacering medieansvarsloven