1. Informations- og ytringsfrihed – Afgørelser

Her finder du afgørelser, der er nævnt i kapitel 1 i Oluf Jørgensen og Peter Lind Nielsens bog Mediejura – det handler om informations- og ytringsfrihed.

Hvor det er muligt, linker vi direkte til afgørelserne. Men nogle domme ligger ikke frit tilgængeligt online. I de tilfælde henviser vi til Ugeskrift for Retsvæsen (UfR). Med den reference vil du altid kunne få fat på dommen på biblioteket.

 

Afgørelser fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol (EMD)

Grønjakkerne (EMD 23.9.1994)

Politiets blinde øje 2 (EMD 19.6.2003)

Politiets blinde øje 3 (EMD 17.12.2004)

 

Afgørelser fra danske domstole

Grønjakkerne (UfR 1989.399)

Kendisjagten (UfR 2010.2448 H)

Politiets blinde øje 1 (UfR 1999.122 H)