Publikationer

Betænkning 1233.1992 om pressens informationsregistre

Betænkning 1345.1997 om behandling af personoplysninger

Blume, Peter: ”Personoplysningsloven” (2000), GreensJura.

Blume, Peter: ”Databeskyttelsesret” (2000), Jurist- og Økonomforbundets Forlag.

Blume, Peter: ”Databeskyttelse og ytringsfrihed”, Ugeskrift for Retsvæsen 2003 B.215

Jørgensen, Oluf: ”Persondataret”, Gjellerup/Gad, 2000

Korfits Nielsen, Kristian og Wåben, Henrik (2008): ”Lov om behandling af personoplysninger”, 2. udgave, Jurist- og Økonomforbundets forlag.