Publikationer

På tryk
Betænkning 1971.601 om privatlivets fred.

Betænkning 1985.1032 om datakriminalitet.

Betænkning 2002.1417 om IT-kriminalitet .

Frøbert, Knud Aage (2000): ”Massemediernes frihed og ansvar”, 3.udgave red. af Henriette Schjøth, Greens Jura.

Greve, Vagn, Asbjørn Jensen, Poul Dahl Jensen og Gorm Toftegaard Nielsen (2008): ”Kommenteret Straffelov. Speciel del”, 9.udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag.

Hurwitz, Stephan (1965): ”Den danske Kriminalret. Speciel del”, Gads Forlag.

Pressenævnets årsberetning 2009 og 2010

Schaumburg-Müller, Sten: ”Presseret” (2003), Jurist- og Økonomforbundets Forlag.