Publikationer

På tryk
Greve, Vagn, Asbjørn Jensen, Poul Dahl Jensen og Gorm Toftegaard Nielsen (2008): ”Kommenteret Straffelov. Speciel del”, 9.udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag.

Rytter, Jens Elo (2008): “Når journalister bryder loven for at informere offentligheden”, Juristen nr. 9.

Schaumburg-Müller, Sten (2008): “straf vs informationsfrihed. En kommentar til Højesteretsdom af 10.december 2007”, Ugeskrift for Retsvæsen B, 116.

Steen Sørensen, Jørgen (2008): “Journalisters strafansvar og ytringsfrihed – knivsagen fra Københavns Lufthavn”, Juristen nr. 3.