Publikationer

På web
Betænkning nr. 1472.2006 om “Ytringsfrihed og meddeleret for offentligt ansatte” Læs den her

Justitsministeriets vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed (2006)
Personalestyrelsens vejledning “God adfærd i det offentlige” (2007)

På tryk
Basse, Martin og Oluf Jørgensen (1988): ”Fortrolighed i forvaltningen”, Munksgaard.

Christensen, Bent (1980): ”Responsum vedørende offentligt ansattes ytringsfrihed”, Juristen og Økonomen, side 85.

Christensen, Jens Peter (1998): ”Offentligt ansatte chefers ansvar”, Finansministeriet.

Hind, Anders og Oluf Jørgensen (1978): ”Magt/misbrug”, GMT.

Jørgensen, Oluf (1995): ”Tavshedspligt, oplysningspligt, ytringsfrihed”, Systime.

Nordskov Nielsen, Lars (1987): ”Responsum om offentligt ansatte ytringsfrihed”, DJØF-Bladet nr. 22 (indstik).

Zahle, Henrik (1995): ”Ytringsfrihed for privat ansatte”, Ugeskrift for Retsvæsen B, 361.