Publikationer

Collet, Camilla og Lars Adam Rehof (1997): Håndbog i reklameret, Dike.
Heidi-Jørgensen, Caroline (2008): Reklameret – Konkurrenceret og kommerciel ytringsfrihed, Jurist- og Økonomforbundets Forlag.