Publikationer

På web
Betænkning 2004.1443 om ”Embedsmænds rådgivning og bistand”, www.finansministeriet.dk.

På tryk
Andersen, Jon (2010): “Forvaltningsret”, 7. udgave, Forlaget Thomson.

Betænkning 1998.1354 om forholdet mellem minister og embedsmænd.

Bønsing, Sten (2009): “Almindelig forvaltningsret”, Jurist- og Økonomforbundets Forlag.

Gammeltoft-Hansen m.fl. (2003): “Forvaltningsret”, 2. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag