Publikationer

På tryk
Dübeck, Inger (1997): ”Personers rettigheder”, Jurist- og Økonomforbundets Forlag.

Greve, Vagn, Asbjørn Jensen, Poul Dahl Jensen og Gorm Toftegaard Nielsen (2008):”Kommenteret Straffelov. Speciel del”, 9.udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag.

Jørgensen, Oluf (1995): “Tavshedspligt, oplysningspligt, ytringsfrihed”, Systime.

Jørgensen. Oluf (2000): ”Persondataret”, Gjellerup/Gads Forlag.

Korfits Nielsen, Kristian og Henrik Waaben (2008): ”Lov om behandling af personoplysninger med kommentarer”, 2. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag.

Vogter, John (1999): ”Forvaltningsloven med kommentarer”, Jurist- og Økonomforbundets Forlag.