Publikationer

På tryk
Ashan Mohammed (2002): ”Ytringsfrihed og ærekrænkelser i et menneskeretligt perspektiv”, Juristen, 2002 nr. 7.

Greve, Vagn, Asbjørn Jensen, Poul Dahl Jensen og Gorm Toftegaard Nielsen (2008): ”Kommenteret straffelov, speciel del”, 9.udgave, Jurist- og Økonomforbundets Dorlag.

Frøbert, Knud Aage (2000): ”Massemediernes frihed og ansvar”, 3.udgave red. af Henriette Schjøth, Greens Jura.

Eggen, Kyre (2002): ”Ytringsfrihet”, Cappelen, Oslo.

Hurwitz, Stephan (1965): ”Den danske Kriminalret, speciel del”, Gads Dorlag.

Jensen, Torben (1981): ”Ytringsfrihed contra erhvervsinteresser”, Ugeskrift for Retsvæsen, 1981 B, side 25 f.

Lorenzen, Peer, Lars Adam Rehof, Tyge Trier, Nina Holst-Christensen og Jens Vedsted-Hansen (2003): ”Den Europæiske Menneskeretskonvention med kommentarer”, 2.udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag.

Schaumburg-Müller, Sten (2003): ”Straffelovens bestemmelser om ærekrænkelser”, Ugeskrift for Retsvæsen, 2002, side 118 f.

Schaumburg-Müller, Sten (2003): ”Presseret”, Jurist- og Økonomforbundets Forlag.

Stuer Lauridsen, Preben (1988): ”Pressefrihed og personlighedsret”, Gyldendal.

Vadheim Mortensen, Louise (2003): ”Ytringsfrihedens usikre grænser”, Jurist- og Økonomforbundets Forlag.

Zahle, Henrik (1999): ”Danmarks Riges Grundlov med kommentarer”, Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Werlauff, Erik (2002): ”Ytringsbegreb og ytringsindgreb – hensyn, modhensyn og proportionalitet efter EMK”, Juristen 2002 nr.1.