Publikationer

På web
Justitsministeriets cirkulæreskrivelse fra 2003 om nogle spørgsmål vedrørende politiets samarbejde med pressen se www.mediejura.dk.

Politimesterforeningens vejledning fra 2004 om pressepolitik for x-politikreds se www.mediejura.dk.

Vejledning om adgangen til kontakt til medierne for indsatte i kriminalforsorgens institutioner (skrivelse 84/2001) se www.mediejura.dk.

Kontrakter med Københavns politi se www.mediejura.dk.

Sparre, Kirsten (2002): ”Politiet som kilde”, CFJE-rapport nr. 4 se Vidensbasen, www.cfje.dk.

Sparre, Kirsten (2003): ”retningslinjer for politiets samarbejde med pressen” og andre artikler om samme emne se www.mediejura.dk