Publikationer

På tryk
Betænkning 601.1971 om privatlivets fred

Frøbert, Knud Aage og Jørgen Paulsen (1997): ”Medieansvarsloven med kommentarer”, Jurist- og Økonomforbundets Forlag.

Frøbert, Knud Aage (2000): ”Massemediernes frihed og ansvar”, 3.udgave red. af Henriette Schjøth, Greens Jura.

Greve, Vagn og Jørn Vestergaard (2002): ”Strafansvar”, Jurist- og Økonomforbundets Forlag.

Greve, Vagn, Asbjørn Jensen, Poul Dahl Jensen og Gorm Toftegaard Nielsen (2008): “Kommenteret straffelov, speciel del”, 9.udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag.

Jørgensen, Oluf, Helle Nissen Kruuse, Annegrete Skovbjerg og Henriette Vignal-Schjøth (2008): “Styring eller frihed? Regulering, etik og kontrol”, Forlaget Ajour.

Jørgensen, Oluf (2010): “Fanget i fogedretten”, Advokaten nr. 3.

Schaumburg-Müller, Sten (2003): ”Presseret”, Jurist- og Økonomforbundets Forlag.

Zahle, Henrik (1997): ”Menneskerettigheder”, Dansk forfatningsret 3, Chr.Ejlers Forlag.

Zahle, Henrik, red.: ”Danmarks Riges Grundlov med kommentarer”, Jurist- og Økonomforbundets Forlag.