Publikationer

På web

Institut for menneskerettigheder: www.menneskeret.dk.

Europarådets afdeling for menneskerettigheder og medier: www.coe.int.

På tryk
Ashan Mohammed (2002): ”Ytringsfrihed og ærekrænkelser i et menneskeretligt perspektiv”, Juristen, 2002 nr. 7.

Betænkning 1991.1220 om Den Europæiske Menneskerettighedskonvention og dansk ret.

Betænkning 2001.1407: ”Inkorporering af menneskerettighedskonventioner i dansk ret”.

Frøbert, Knud Aage (2000): ”Massemediernes frihed og ansvar”, 3.udgave red. af Henriette Schjøth, Greens Jura.

Eggen, Kyre (2002): ”Ytringsfrihet”, Cappelen, Oslo.

Germer, Peter (1973): ”Ytringsfrihedens væsen”, Jurist- og Økonomforbundets forlag.

Kierulf, Anine og Helge Rønning, red. (2009): “Freedom of Speech Abridged?”, Nordicom.

Kjølbro, Jon Fridrik (2010): “Den Europæiske Menneskerettighedskonvention”, 2. udgave, Jurist- og Økonomforbundets forlag.

Koch, Ida Elisabeth, Kristine Røberg, Sten Schaumburg-Müller og Jens Vedsted-Hansen (2004): “Menneskerettigheder og magtfordeling”, Aarhus Universitetsforlag.

Lorentzen, Peer, Lars Adam Rehof, Tyge Trier, Nina Holst-Christensen og Jens Vedsted-Hansen (2003): ”Den Europæiske Menneskeretskonvention”, 2. udgave, Jurist- og Økonomforbundets forlag.

Neergaard, Ulla og Ruth Nielsen (2005): “EU-RET” Forlaget Thomson, 4. udgave.

Schaumburg-Müller, Sten (2003): ”Presseret”, Jurist- og Økonomforbundets forlag.

Vadheim Mortensen, Louise (2003): ”Ytringsfrihedens usikre grænser”, Jurist- og Økonomforbundets forlag.

Werlauff, Erik (2002): ”Ytringsbegreb og ytringsindgreb – hensyn, modhensyn og proportionalitet efter EMK”, Juristen 2002 nr.1.

Zahle, Henrik (1997): ”Menneskerettigheder”, Dansk forfatningsret 3, Chr.Ejlers forlag.

Zahle, Henrik, red. (1999): “Danmarks Riges Grundlov med kommentarer”, Jurist- og Økonomforbundets forlag.