Retsregler og forarbejder

Af Oluf Jørgensen

Medieansvarsloven blev vedtaget i 1991 som lov 1991.348. Den afløste presseloven fra 1938. Medieansvarsloven bygger på medieansvarsudvalgets betænkning 1205.1990..
Den største ændring var, at radio og tv kom ind under loven, at der blev mulighed for at nye medietyper kan blive omfattet og Pressenævnet blev oprettet. Se om lovforslaget og dets behandling i Folketinget FT 1990-91, 2.samling: 1544, 2112, 6184, 6536; A 3047; B 624.

Medieansvarsloven er kun ændret med nogle detaljer ved lov 1065.1992 og lov 1208.1996. Lovteksten er ajourført med disse ændringer ved lovbekendtgørelse 85.1998. Senere små ændringer ved lov 433.2000 (afskaffelse af hæftestraf) og lov 1404.2005.