Retsregler og forarbejder

Offentlighedsloven:
Lov nr.606 af 12-06-2013

Lovforslagets behandling i Folketinget

Lovforslaget blev første gang fremsat i Folketinget 2010 – 11, hvor det ikke blev færdigbehandlet.

Offentlighedskommissionens betænkning 1510.2009

Kommissionsmindretallets forslag blev ikke fulgt:
Henvendelse fra mindretallet 1.3.11 til Folketingets Retsudvalg

Dissenser i betænkningen

Bekendtgørelser på grundlag af offentlighedsloven:
Undtagelser for selskaber samt afgørelser

Betalingsregler i Justitsministeriet bekendtgørelse nr. 1586 af 19.12.2013.

Ny instruks 2014 for Rigsrevisionen
Lovsjusk uden offentlighed

 

Miljøoplysninger:
Lovbekendtgørelse nr. 660 af 14.6.2006
Aktindsigt i miljøoplysninger er både omfattet af den nye generelle offentlighedslov og af specialreglerne i miljøoplysningsloven, der henviser til den gamle offentlighedslov. Aktindsigt i miljøoplysninger skal behandles efter det regelsæt, der giver den bedste retsstilling for borgere og organisationer m.v.
Miljøstyrelsens vejledning

Aktindsigt i miljøoplysninger skal i alle tilfælde overholde Aarhus-konventionen og EU-direktivet om adgang til oplysninger

Miljøministeriet sendte forslag til ny miljøoplysningslov i høring 30.8.2013. Kommentar til dette udkast fra Nils Mulvad og Oluf Jørgensen 22.9.2013:
www.aabenhedstinget.dk

Den gamle miljøoplysningslov gælder fortsat for miljøoplysninger

Regler om indsigt i egne forhold:
Forvaltningsloven
Persondataloven
Sundhedsloven

Andre regler:
Arkivloven
EU-regler om aktindsigt

Regler om offentlighed i andre love.

Forskningsprojektet Offentlighed i Norden 2012 – 2014:
Oplysninger om projektet og link til love og regler i nordiske lande, EU og internationale organer på www.dmjx.dk.