3. Adgang og optagelser – Afgørelser

Her finder du afgørelser, der er nævnt i kapitel 3 i Oluf Jørgensen og Peter Lind Nielsens bog Mediejura – det handler om informations- og ytringsfrihed.

Hvor det er muligt, linker vi direkte til afgørelserne. Men nogle domme ligger ikke frit tilgængeligt online. I de tilfælde henviser vi til Ugeskrift for Retsvæsen (UfR). Med den reference vil du altid kunne få fat på dommen på biblioteket.

 

Afgørelser fra Pressenævnet (PRN)

Klamphuggerne (PRN 2009-6-0804)

Politikertur (PRN 2008-6-0758)

Muldvarp på Ringbo (PRN 2008-6-690)

Muldvarp på Fælledgården (PRN 2006-6-360)

Nedre toilette (PRN 2006-6-361)

 

Afgørelser fra Datatilsynet (DT)

Lokal-tv via overvågningskamera (DT 17.6.2002)

 

Afgørelser fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol (EMD)

Prinsessens privatliv (EMD 24.6.2004)

 

Afgørelser fra danske domstole

Ministerens have (UfR, 1994.988 H)

Byggepladsen på Peberholm (UfR, 1999.1675 H)

Dom fra Vestre Landsret maj 2014 om adgang til minkfarm. Domsresumé

Dom fra Østre Landsret oktober 2018 om adgang til restaurant

Journalisten på motorvejen (VL, S-0551-18)

Markedspladsen i Døllefjelde-Musse (UfR, 1998.382 ØL)

Vidne i indgangsdør (UfR, 1982.490 ØL)

Betjent på balkon (UfR, 1981.379 ØL)

Militære anlæg (Københavns Byret, 19.2.1971)

Sundeved kommunalbestyrelse (UfR, 1972.601 H)

Tys-tys-kilden og Se og Hør (Dom fra Retten i Glostrup 24. november 2016) Domsresumé

Skjulte optagelser ved hundehandel (UfR, 2012.2328 H)

Skjult optagelse af telefonsamtale (UfR, 1980.670 ØL)

Pas- og kørekortsagen (UfR, 2008.1055 ØL)

Kniven i lufthavnen (UfR, 2008.671 H)

Våbenkøb (UfR, 2009.920 ØL)