4. Aktindsigt – Afgørelser

Her finder du afgørelser, der er nævnt i kapitel 4 i Oluf Jørgensen og Peter Lind Nielsens bog Mediejura – det handler om informations- og ytringsfrihed.

Hvor det er muligt, linker vi direkte til afgørelserne. Men nogle domme ligger ikke frit tilgængeligt online. I de tilfælde henviser vi til Ugeskrift for Retsvæsen (UfR). Med den reference vil du altid kunne få fat på dommen på biblioteket.

 

Afgørelser fra Folketingets Ombudsmand (FOB)

Aktindsigt før betaling (FOB 99.73)

Ansattes vurderinger af arbejdsforhold (FOB 2014-21)

E-mail fra minister (FOB 06.263)

Forening omfattet af offentlighedsloven (FOB 2014-26)

Gylleforurening med tungmetaller (FOB 2017-28)

Henvisninger skal være præcise (FOB 2015-59)

Notatpligt om pressebetjening (FOB 04.452)

Oplysninger om praksis (FOB 2014-14)

Oplæg til politisk debat (FOB 2018-2)

Politiets hastighedskontroller (FOB 2015-47)

Rapport tilbageholdt (FOB 2018-17)

Risiko for fortrolige oplysninger (FOB 2016-47)

Salg af statens aktier (FOB 2016-54)

Samtale om partiregnskaber (FOB 2014-23)

Skoleleders afskedigelse (FOB 01.549)

Uforholdsmæssigt ressourceforbrug (FOB 2016-23)

Økonomi og finansiering af nyt havneanlæg (FOB 2018-4)

 

Afgørelser fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol (EMD)

Informations- og ytringsfrihed (EMD 8.11.2016)

 

Afgørelser fra EU-Domstolen (CJEU)

Grundlag for godkendelse af Roundup (EU-Domstolen 23.11. 2016, C-673/13 P)

Intern juridisk rådgivning (EU-Domstolen 1.7.2008, C-39/05 P og C-52/05 P)

Medlemstaters stillingtagen til forslag (EU-Domstolen 17.10.2013, C-280/11 P)