9. Kriminal- og retssager – Afgørelser

Her finder du afgørelser, der er nævnt i kapitel 9 i Oluf Jørgensen og Peter Lind Nielsens bog Mediejura – det handler om informations- og ytringsfrihed.

Hvor det er muligt, linker vi direkte til afgørelserne. Men nogle domme ligger ikke frit tilgængeligt online. I de tilfælde henviser vi til Ugeskrift for Retsvæsen (UfR). Med den reference vil du altid kunne få fat på dommen på biblioteket.

 

Afgørelser fra Pressenævnet (PRN)

Hvem er denne mand? (PRN 2008-6-0652)

Adressen på domfældte (PRN 2008-6-0714)

Ketaminsmuglerens børn (PRN 2009-6-0852)

Mønster-Mor – Monster-Far (PRN 15/2003)

Tidligere dømte (PRN 2009-6-0849)

Hyppig gæst i danske retssale (PRN 2003-6-92)

 

Afgørelser fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol (EMD)

Domfældt i drabssag forlader retsbygningen (EMD 16.4.2009)

Dømt på forhånd (EMD 29.8.1997)

Billeder af tiltalt (EMD 11.1.2000)

Intens omtale som mistænkt i drabssag (EMD 9.4.2009)

 

Afgørelser fra danske domstole

Hemmeligt grundlovsforhør (UfR 2005.1896 VL)

Grundlovsforhør af 16-årige røvere (UfR 2004.658 VL)

Forsøg på manddrab (UfR 2006.1518 H)

Skattesag om millioner (UfR 2001.2586 ØL)

Ikke grundlag for navneforbud efter tiltale (UfR 2011.1179)

Navneforbud ophævet for sidegadevekselerere (UfR 2000.267 ØL)

Jetsetdronningen (UfR 2010.1427 H)

Forbud mod live-blogging (UfR 2011.2408 ØL)

Domsafsigelsen (UfR 2000.2129 ØL)

Kendelse bag lukkede døre (UfR 2005.1564/2)

Retsmødebegæring (Højesteret 25.10.2002)

Ordret gengivelse (UfR 2013.1628 ØL)

Overskrift: Politiet: ‘Hun dræbte 12’ (UfR 2003.624 H)

A bør frifindes (UfR 1982.1022 H)

Røverens familie (UfR 1996.837 VL)

Ikke kollega til myrdet luksusluder (UfR 1979.1028 H)

Hells Angels-medlem (UfR 1999.555 ØL)

Frifundet for pædofili (UfR 2004.1773 H)

Afslag til besøg hos arrestant (UfR 1999.1536 H)